Arsenał

Arsenał - główna siedziba Muzeum Ziemi Prudnickiej mieści się w budynku przylegającym do XV -wiecznych murów miejskich i dwóch baszt, gdzie w średniowieczu składano broń. W późniejszym okresie te zabytkowe obiekty pełniły rolę więzienia miejskiego. W XIX w. większą basztę przekształcono w wieżę ciśnień zasilającą miejskie wodociągi, a w okresie międzywojennym zabudowania dzisiejszego muzeum służyły jako schronisko młodzieżowe.

Dzięki staraniom Józefa Wierzyńskiego i ofiarności prudnickiej społeczności w 1959 r. uroczyście otwarto muzeum funkcjonujące do dziś.

Obecnie w Arsenale gromadzone są zbiory z dziedziny archeologii, etnografii, historii lokalnej oraz sztuki i prezentowane są na stałych ekspozycjach poświęconych m. in. historii miasta Prudnik, wystawie sportowej poświęconej Stanisławowi Szoździe. W narożnej baszcie umieszczono ekspozycję militariów, w której licznie reprezentowana jest broń z okresu wojen napoleońskich. W dziale archeologicznym na szczególną uwagę zasługują formy odlewnicze narzędzi i ozdób z brązu datowane na okres kultury łużyckiej. Bogaty Dział Etnograficzny gromadzi stroje ludowe, przedmioty używane w gospodarstwach domowych subregionu oraz narzędzia związane z obróbką lnu i tkactwem.

Dzięki rozbudowie budynku Arsenału w 2004 r. i przykryciu szklanym dachem dziedzińca, Muzeum zyskało okazałą przestrzeń, w której organizowane są różnorodne wystawy czasowe artystów z kraju i zagranicy.

Celem statutowym Muzeum jest również działalność edukacyjna i naukowa prowadzona w postaci lekcji muzealnych, konferencji i publikacji.

Muzeum Ziemi Prudnickiej
Arsenał
ul. Bolesława Chrobrego 5
48-200 Prudnik
tel. +48 77 406 80 60

e-mail: biuro(at)muzeumprudnik.pl