Cennik usług dodatkowych

I. Fotografowanie.

Sesje fotograficzne lub filmowe trwające do 2 godzin - 100 zł, za każdą rozpoczętą kolejną godzinę 100 zł.

II. Fotografowanie cyfrowe eksponatów muzealnych i skanowanie z prawem publikacji:
a) wykonanie zamówionego zdjęcia w technice cyfrowej  

 •  (300 dpi) 50 zł
 •  (600 dpi)  100 zł

b) wykonanie zamówionego skanu fotografii, dokumentów i innych materiałów

 • (300 dpi)  20 zł,
 • (600 dpi)  30 zł

c) wykonanie zamówionego zdjęcia lub skanu w wyższej rozdzielczości – ceny wg indywidualnych ustaleń.

III. Kserokopie oraz wykonywanie zdjęć metodą fotografii cyfrowej (bez użycia flesza) materiałów bibliotecznych

1. Książki i inne materiały drukowane po 1945 roku.
Kserowanie:

 • format A-4 - 1,00 zł,
 • format A-3 - 1,50 zł.

Zdjęcia cyfrowe: 

 • fotografowanie przy użyciu własnego sprzętu - 20,00 zł

2. Książki drukowane przed 1945 roku i archiwalia.
Zdjęcia cyfrowe:

 • fotografowanie przy użyciu własnego sprzętu - 20,00 zł

Kserokopie i zdjęcia wykonuje się wyłącznie z publikacji, dla których nie istnieje zagrożenie ich uszkodzenia. Wykonywanie zdjęć i kserokopii poza Muzeum nie jest możliwe.

IV. Muzeum proponuje nadzory archeologiczne, usługi konserwatorskie i inne usługi – ceny do uzgodnienia w ramach dwustronnych porozumień (umów).

V. Inne usługi: kwerendy, konsultacje, opinie:

 • przyjęcie zlecenia na kwerendę (także w przypadku jeżeli kwerenda nie przyniosła rezultatu): 50 zł,
 • przyjęcie zlecenia na kwerendę z wykorzystaniem zasobów innych instytucji i obcych źródeł: 100 zł, + zwrot kosztów za opłaty w innych instytucjach, delegacji, transportu itp.
 • przygotowanie opinii: 100 zł za 1 stronę A4 + dodatkowa opłata wg. cennika za skany, kopie itp.

Dopuszcza się całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za kwerendy, konsultacje i opinie w przypadku zlecenia skierowanego przez instytucję, stowarzyszenie lub osobę fizyczną, z którą Muzeum ma podpisane porozumienie o współpracy lub prowadzi wspólne projekty, a także w przypadku niekomercyjnych opracowań o charakterze popularnonaukowym.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.