Działy Muzeum

Dział Archeologiczny- zawiera znaleziska z okresu od epoki kamienia do średniowiecza odkryte podczas prac archeologicznych, badań powierzchniowych i ratowniczych prowadzonych na terenie Ziemi Prudnickiej i Krapkowickiej. Na szczególną uwagę zasługują wykopaliska z Dytmarowa i Strzebniowa (obecnie dzielnica Gogolina) pochodzące z okresu kultury łużyckiej. Niezwykle cenne są przedmioty wydobyte z grobu odlewnika ze stanowiska w Strzebniowie, w skład których wchodzą formy odlewnicze ozdób z brązu. Do najnowszych nabytków działu archeologicznego należą wykopaliska znalezione podczas prac archeologicznych prowadzonych na terenie dawnego XIII-wiecznego prudnickiego zamku.

Archeolog mgr Małgorzata Piwko

tel. + 48 77 406 80 60
e-mail: 

Dział Artystyczno – Historyczny - gromadzi szeroko rozumiane zabytki dokumentujące lokalną historię, kunszt rzemieślniczy oraz przedmioty związane z życiem społecznym i religijnym. W skład działu artystyczno-historycznego wchodzą m.in. starodruki, dokumenty cechowe, wyroby rzemieślnicze (w tym naczynia cynowe, skrzynie cechowe itp.), militaria, zabytki sakralne czy materiały dotyczące Plebiscytu na Górnym Śląsku i Związku Polaków w Niemczech. Do najcenniejszych okazów należą : pergamin Władysława Opolczyka z 1383r., pergamin cesarza Ferdynanda II z 1561r., Biblia w języku polskim z 1577r. wydana w Krakowie, portal z domu szewskiego z 1507r.

Dział Etnograficzny - gromadzi zabytki ukazujące dawne życie mieszkańców Ziemi Prudnickiej i Śląska. Liczne sprzęty gospodarstwa domowego oraz stroje wiejskie z okolic Prudnika oddają klimat dawnej izby. Bogaty zbiór narzędzi pracy, których próżno szukać w dzisiejszych domach można zobaczyć na ekspozycji obróbki lnu, rolnictwie, stolarstwie i kołodziejstwie. Zadaniem działu etnograficznego jest dokumentowanie i prezentowanie kultury ludowej mieszkańców Ziemi Prudnickiej zarówno sprzed jak i po II Wojnie Światowej.

Dział Sztuki - gromadzi dzieła współczesnych artystów z kraju i zagranicy. Do najbogatszych zbiorów należą prace Hanny Bakuły - polskiej malarki, pisarki i publicystki. W swojej kolekcji muzeum posiada kilkadziesiąt obrazów olejnych, pasteli i akwareli tej znanej artystki. Obok Hanny Bakuły należy wymienić innych artystów, których prace znajdują się w prudnickim muzeum : Krzysztof Pasztuła, Lidia Sztwietnia, Edward Szczapow, Jerzy Kapłański, Jan Koloczek, Mieczysław Trepa, Bolesław Polnar, Wit Pichurski, Krystyna i Jerzy Góra, Charlotte McGinnis, Krystyna Sobczak, Piotr Myszyński, Stanisław Petertil, Marek Paprocki, Stanisław Próchnicki, Piotr Romiński, Michał Cuber, Marian Bietkowski, Stanisław Kajuk, Urszula Serafin - Noga, Jolanta Tacakiewicz, Albert Strzewiczek, Alojzy Wierzgoń, Christine Wadlewski, Janina Jarosz - Walczak, Joanna Brześcińska, Reinhard Bultmann.

Dział Tradycji Tkackich - został utworzony w 2011r. w wyniku otwarcia dwa lata wcześniej Centrum Tradycji Tkackich - oddziału Muzeum Ziemi Prudnickiej. Zadaniem działu jest gromadzenie przedmiotów związanych z bogatą tradycją tkacką Prudnika, gł. z fabryką tekstylną S. Fränkel późniejszymi Zakładami Przemysłu Bawełnianego „Frotex”. Dużo miejsca zajmują rodziny Fränklów i Pinkusów - przedwojennych właścicieli prudnickiej wytwórni. Zbiory poświęcone fabrykantom są wykorzystywane w opracowywanej obecnie wystawie stałej na temat tej wpływowej i zasłużonej rodziny w budynku Centrum Tradycji Tkackich.

Dział Architektury i Urbanistyki - magazynuje dokumenty związane z architekturą miasta i okolic. Zbiory map i planów poszczególnych obiektów budowlanych stanowią cenne źródło informacji na temat historii Prudnika, z których można wyczytać w jakim kierunku i w jaki sposób rozwijał się ten obszar Górnego Śląska. W swoich zasobach muzeum posiada szczegółowe plany prudnickich koszar, szpitala miejskiego oraz budynków użyteczności publicznej, posiada także plany ulic oraz dawne mapy miasta i okolic.

Dział Oświatowo – Biblioteczny - gromadzi i udostępnia publikacje związane m.in. z Ziemią Prudnicką, historią Polski gł. Śląska, architektury, sztuki i etnografii. Księgozbiór liczy prawie 5 tysięcy woluminów, które są dostępne w muzealnej czytelni w budynku muzeum przy ul. Bolesława Chrobrego 5 (Arsenał). Księgozbiór uzupełniają wycinki prasowe i inne materiały z w/w dziedzin.

Dział Administracyjno - Ekonomiczny