NIEDOKOŃCZONE MSZE WOŁYŃSKIE

Prudnik to nie tylko miasto o wspaniałej historii, które na przestrzeni dziejów rosło w siłę, goszcząc w swoich murach państwowych dygnitarzy, przedsiębiorczych kupców oraz wizjonerów. Miasto to nie tylko scheda jego założyciela Woka z Rosenberga, energicznego kleru, a nade wszystko dalekowzrocznego i przedsiębiorczego mieszczaństwa. Miasto to przede wszystkim ośrodek tworzony przez ludzi, zwykłych ludzi.

Druga wojna światowa była dla Prudnika czasem przełomowym, kiedy to do sprawnie funkcjonującego ośrodka miejskiego o silnej tradycji prusko-niemieckiej przybyli repatrianci z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, również z Wołynia.

Trudnemu i wciąż budzącemu wiele emocji tematowi przesiedleń, a nade wszystko mordów na ludności polskiej dokonywanej na Wołyniu przez Ukraińską Powstańczą Armię, poświęcone było spotkanie ?Niedokończone msze wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej?, które odbyło się 8 stycznia 2014 r. w prudnickim Centrum Tradycji Tkackich.

W tematykę wołyńską wprowadził zebranych gości Andrzej Koziar, będący pracownikiem opolskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, którego wystąpienie koncentrowało się wokół 11 lipca 1943 r., kiedy to dokonano mordu na Wołyniu na polskim duchowieństwie. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prezentująca kilkanaście biogramów osób duchownych, które poniosły śmierć z rąk ukraińskich nacjonalistów.

Temat niezaprzeczalnie trudny i bolesny w historii obu narodów, niemniej jednak ze wszech miar zasługujący na uwagę. Tylko przez zrozumienie i wzajemne poznanie możliwe jest budowanie mostu pojednania pomiędzy narodem polskim i ukraińskim, bez rozdrapywania zabliźnionych ran. Budowaniu wzajemnej relacji w duchu wzajemnego szacunku, sprzyja również kultywowanie tradycji i pielęgnowanie pamięci o przodkach i stronach rodzinnych, w myśl maksymy Johna Sawhill?a:

?Przyszłość oceni nas nie tylko za to co stworzyliśmy,
ale także za to czego nie pozwoliliśmy zniszczyć?.

Ewa Giemza
Marcin Husak
Muzeum ziemi Prudnickiej

Publikacja: Piątek, 17 stycznia 2014r. godz.:16:54.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności