Miasta Śląska wczoraj i dziś

Wernisaż: 27.06.2024 r. godz. 18:00
Wystawę zrealizowaną przez Muzeum Ostrawskie można oglądać do 31.08.2024 r.
Muzeum Ziemi Prudnickiej ul. Bolesława Chrobrego 5 w Prudniku

Wystawa poświęcona jest dziełu słynnego śląskiego rysownika Friedricha Bernarda Wernera (1690-1776) pt. „Scenographia Urbium Silesiae”.
Efektem czesko-polskiej współpracy jest ekspozycja prezentująca budynki uwiecznione na grafikach Wernera, które przetrwały do dziś i są ozdobą śląskich miast. Wystawa składa się z dwóch części – plenerowej z reprodukcjami plansz „Scenographia Urbium Silesiae” oraz wewnętrznej ukazującej dawne i współczesne oblicza 19 śląskich miast.

W zbiorach Muzeum Ostrawskiego znajduje się komplet 11 tablic graficznych tworzących dzieło pn. „Scenographia Urbium Silesiae”.  Na tablicach uwieczniono 84 panoramy (weduty) 77 śląskich miast. Grafiki stworzył około 1737 roku Friedrich Bernard Werner –  nie tylko rysownik i grafik, ale także topograf i geodeta.
Więcej informacji o wystawie i efektach pracy historyków z Czech i Polski na stronie internetowej www.slezskamesta.eu

Realizováno v rámci projektu „Slezská města včera i dneska“, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0003214, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia.

Zrealizowano w ramach projektu „Miasta Śląska wczoraj i dziś”, nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0003214, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu INTERREG Program V-A Czechy – Polska poprzez Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.

Obraz:

Obraz:

Publikacja: Środa, 12 czerwca 2024r. godz.:12:14.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności