Promocja książki w Biedrzychowicach

Zapraszamy na promocję książki pt. „Wszystko jest, tylko ludzi nie ma. Przesiedlenia w latach 1945-1947 we wspomnieniach mieszkańców Ziemi Prudnickiej”

Spotkanie z autorami publikacji odbędzie się 3 lipca 2022 r. o godz. 16:00 w Farskiej Stodole w Biedrzychowicach

Książka zawiera opracowanie ponad czterdziestu wspomnień przesiedleńców przekazanych z perspektywy dzieci. Większość z nich dotarła w formie ustnej – tylko kilka zostało przez autorów spisanych lub pochodzi od osób w wieku młodzieńczym.
Prof. dr hab. Danuta Kisielewicz w recenzji wydawniczej napisała m.in.: „[…] wspomnienia ukazują historię przesiedleńców  —  zarówno z ziemi utraconej, jak i nowej małej ojczyzny, w której przyszło im żyć. Przywołują pamięć o tych, którzy stracili życie, pokazują, w jaki sposób ich […] doświadczenia życiowe wpłynęły na kształtowanie współczesnego krajobrazu kulturowego powiatu prudnickiego […] i stanowią cenne źródło wiedzy historycznej  i społecznej. […] Wojna jest tragedią nie tyko jednego narodu, lecz wielu. Cierpienia nie da się wartościować. Wspólne doświadczenia zbliżały ludzi, którzy potrafili sobie pomagać, żyć w zgodzie, cieszyć się pokojem i dbać o niego jak o własne życie. Opowiedziane historie uczą pokory i szacunku wobec ludzkich doświadczeń.”

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami świadków trudnych czasów przywołujących wiele nieznanych szerzej faktów, szczegółów i opinii o tym, co działo się w naszej małej ojczyźnie wcale nie tak dawno.

Książkę, która będzie można otrzymać nieodpłatnie podczas spotkania, została wydana w ramach zadania publicznego „Wspomnienia. Ziemia Prudnicka w latach 1945-1947” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Biedrzychowice”, a partnerem Muzeum Ziemi Prudnickiej.

Obraz:

Publikacja: Wtorek, 21 czerwca 2022r. godz.:14:09.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności