Promocja książki

Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz Kierownik Oddziału Terenowego  Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu zapraszają na promocję książki pod redakcją  dra Wojciecha Dominiaka pt. Spojrzenie przez gardinkę.  Wielokulturowość Górnego Śląska  na przykładzie Ziemi Prudnickiej.

Piątek 17 marca 2017 r.  godz. 18:00

Willa Hermanna Fränkla / Prudnicki Ośrodek Kultury przy ul. Kościuszki 1A w Prudniku

Najstarsze zdanie w języku polskim, zapisane w „Księdze Henrykowskiej” (1270 r.) brzmi: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai, wypowiedziane przez czeskiego rycerza Boguchwała do żony Polki (Ślązaczki), a zapisane po łacinie przez niemieckiego mnicha jest kwintesencją zmian w strukturze ludności na Śląsku, jaka dokonała się na przestrzeni siedemdziesięciu lat XIII wieku i jaka towarzyszy nam nieprzerwanie w dziejach śląskiej ziemi.

Książka przybliża nam niematerialne dziedzictwo  Ziemi Prudnickiej zawarte w zwyczajach i obrzędach ludowych różnych grup społeczno-kulturowych, tworzących jej obecne etnicum. Zebrane tradycje przedstawione są z perspektywy ludności autochtonicznej śląskiej i niemieckiej, przesiedleńców z Kresów Wschodnich jak i ludności osiadłej z powiatu myślenickiego. Jest to podejście nowatorskie, gdyż w literaturze przedmiotu próżno szukać takowego ujęcia tematu.

Publikacja tworzy ponadto piękne i potrzebne dopełnienie wystawy przygotowanej przez Muzeum Ziemi Prudnickiej pt. Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej i jest kontynuacją narracji historycznej, stając się zarazem bardzo nowatorskim, interdyscyplinarnym studium z zakresu wielokulturowości tego skrawka Górnego Śląska, jakim jest Ziemia Prudnicka.

W publikacji:

  • Wielokulturowość Górnego Śląska –  geneza i źródła różnorodności kulturowej Ziemi Prudnickiej.
  • Zwyczaje, tradycje i obrzędy ludności śląskiej  na przełomie XIX i XX wieku w Biedrzychowicach.
  • Zwyczaje weselne na Ziemi  Głogóweckiej wczoraj i dziś.
  • Zwyczaje i obrzędy  zachowane w pamięci Kresowian przybyłych na Ziemię Prudnicką.
  • Zwyczaje i obrzędy doroczne ludności myślenickiej

Współpraca:

  • Muzeum Regionalne „Dom Grecki” w Myślenicach
  • Muzeum Wiejskie „Farska Stodoła”  w Biedrzychowicach
  • Historische Kommission für den Kreis Neustadt O/S
  • Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej

Patronat honorowy: Burmistrz Prudnika

Publikacja dofinansowana za środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki”.

Książka nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Obraz:

 

Publikacja: Czwartek, 2 lutego 2017r. godz.:22:06.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności