POD LUPĄ SZPIEGA? PRUDNIK OCZAMI FRIEDRICHA BERNHARDA WERNERA

Friedrich Bernhard Werner (1690-1776) określał siebie jako scenografa bądź chorografa. W rzeczywistości był dzieckiem epoki baroku, człowiekiem nieszablonowym, niespokojnym duchem pełnym wewnętrznych sprzeczności.

Ryszard Len, badacz twórczości śląskiego Robinsona, w sposób niezwykle plastyczny charakteryzuje jego złożoną osobowość: Był posłańcem, adiutantem, piechurem, kawalerzystą, inżynierem mechanikiem, konstruktorem maszyn, werbownikiem żołnierzy i malarzy, tłumaczem w wojsku i librett operowych, a także bawidamkiem, kochankiem, zabijaką, kasztelanem, ochmistrzem, artylerzystą, służącym, wagabundą, kuglarzem, komediantem, konowałem, lekarzem-hochsztaplerem, oszustem, niedoszłym paulinem i żonkosiem, książęcym kancelistą i świniopasem, pojedynkowym mordercą, domorosłym duchownym-kaznodzieją, miłośnikiem wina, piwa i fajki, przede wszystkim jednak pilnym bywalcem bibliotek szkolnych i klasztornych, gabinetów natury i osobliwości.

Na trwałe w dziejach Śląska zapisał się jako twórca widoków miejskich. Friedrich Bernhard Werner nie był artystą wybitnym, niemniej jednak jego dorobek ze wszech miar zasługuje na uwagę. Nade wszystko dlatego, że zachowane do dnia dzisiejszego prace są niejednokrotnie pierwszymi znanymi widokami miejscowości śląskich, przedstawiającymi obiekty już dawno nieistniejące. Efektem jednej z jego podróży po Dolnym i Górnym Śląsku jest cykl osiemdziesięciu czterech wedut wydanych w dziele Scenographia urbium Silesia.

Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej, wraz z zespołem pracowników, zaprasza na prelekcję Marcina Husaka Pod lupą szpiega? Prudnik oczami Friedricha Bernharda Wernera, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 7 września 2015 r., o godz. 18:00 w Arsenale przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Prudniku. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie osiemnastowieczny kolorowany miedzioryt Scenographia urbium Silesiae Tab. X autorstwa Friedricha Bernharda Wernera, przedstawiający m.in. wedutę Prudnika. Do zobaczenia!

Marcin Husak
Muzeum Ziemi Prudnickiej

Obraz

Publikacja: Piątek, 4 września 2015r. godz.:12:02.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności