Bitwa pod Trzebiną (Kunzendorff)

30. lipca 1761 roku na przedpolach Trzebiny doszło w trakcie 3. (siedmioletniej) wojny śląskiej do potyczki między korpusami austriackim i pruskim. Pierwszym dowodził gen. von Draskowiz, a drugim gen. von Ziethen. Korpus pruski zaatakował stacjonujące w Prudniku i wokół miasta oddziały austriackie od strony Niemysłowic (Buchelsdorf). Następnie Prusacy ostrzelali z artylerii umieszczonej na Kaplicznej lub Koziej Górze (Wisner Kozem) Austriaków przebywających w Trzebinie, a którzy odpowiadali ogniem artyleryjskim z dział ustawionych na południowy zachód od Trzebiny (północne stoki dzisiejszego wzgórza Vysoká). Ponieważ siły pruskie podzieliły się na dwa zgrupowania, z których jedno przemieszczało się od d. folwarku Stadt Kozem na Jindřichov (Hennersdorf), a drugie od Krzyżkowic (Kröschendorf) na Osobłogę (Hohenploz), korpus Draskowiza w obliczu okrążenia przez wroga wycofał się w pośpiechu do Karniowa (Jägerndorf). W okolicach Jasiony, Skrzypca i Trzebiny do dzisiaj można znaleźć pociski armatnie po ówczesnej wymianie ognia.

Opracowanie: Janusz Stolarczyk

Bitva u Třebiny

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"